Företaget Honkarakenne

Honkarakenne Oyj är världsledande inom tillverkning och marknadsföring av trähus med timmerstomme. Sedan år 1958 har vi sålt över 80 000 äkta massivträhus till 50 olika länder. I Honkas produktsortiment finns hus, semesterhus och olika gårdsbyggnader. Honkas timmerhus planeras och tillverkas i Finland av finländsk timmerråvara. Vår husproduktion är centraliserad till företagets huvudfabriker i Karstula. Vårt huvudkontor med utställningsområde ligger i Tusby.

HONKARAKENNE OYJ
Lahtisvägen 870, Tusby
PB 31, 04401 Träskända

Telefon: +358 20 5757 00
Fax: +358 20 5757 701
e-post: info@honka.com