Honkarakenne sai uuden kattavan palvelun edustajan Lappiin