Honkarakenne investoi Karstulan tehtaan kehittämiseen